Veiligheid en Regie

 

In de wereld van de jeugdzorg zoekt men naar nieuwe manieren om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen door deze kinderen op een andere manier een veilige omgeving te bieden. Naar aanleiding van een onderzoeksproject van de Hogeschool Leiden maakte Worldvisuals een educatieve documentaire over drie casussen. De film toont de dilemma’s van professionals en andere actoren rond probleemgezinnen. De film wordt ingezet bij de opleiding en nascholing van professionals, onder andere van bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.