Films die de kijker raken

Onze passie is mooie films te maken die de kijker raken. Wij hebben de overtuiging dat zulke films bijdragen aan de maatschappelijke dynamiek.

Wij maken daarom films over onderwerpen die niet altijd makkelijk zijn, maar wel altijd belangrijk. Zo maakten wij films over LHBT-thema’s  (bijvoorbeeld Turn it around en Anders) en over jeugdproblematiek, zoals Het geheim van mijn vader en Wie is je voorbeeld. Zie de films elders op deze website.

De stichting is opgericht in 2016, aanvankelijk onder de naam stichting Point of View.

Doelstelling

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De officiële doelstelling is: “belangrijke maatschappelijke kwesties in de samenleving aan de orde te stellen, te verhelderen en het gesprek hierover onder een breed publiek op gang te brengen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting hanteert film als een medium bij uitstek om dit proces te ondersteunen. Om haar doel te bereiken initieert de stichting projecten, gaat zij partnerschappen aan en stimuleert zij de ontwikkeling van talent.”

De stichting heeft sinds 1 januari 2019 een ANBI Status.

Statuten

Stichting Worldvisuals Film Beleidsplan 2021

Stichting Worldvisuals Film Inhoudelijk Jaarverslag 2020

Stichting Worldvisuals Film Financieel Jaarrekening 2020

Privacybeleid

De stichting gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van begunstigers en andere relaties. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van 25 mei 2018. Wij zien er op toe dat dit gebeurt bij producties onder de hoede van de stichting, dit geldt voor personen die in beeld of geluid herkenbaar zijn in films, zowel bij documentaire als fictie, voor crewleden en andere relaties van de stichting.

Volledig privacy statement