Worldvisuals Film

De Stichting Worldvisuals Film is opgericht in 2016, toen nog onder de naam stichting Point of View. Sinds februari 2018 heeft de stichting de huidige naam.

Doel

“De stichting heeft tot doel belangrijke maatschappelijke kwesties in de samenleving aan de orde te stellen, te verhelderen en het gesprek hierover onder een breed publiek op gang te brengen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting hanteert film als een medium bij uitstek om dit proces te ondersteunen. Om haar doel te bereiken initieert de stichting projecten, gaat zij partnerschappen aan en stimuleert zij de ontwikkeling van talent. De stichting dient het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk.”

Statuten Jaarverslag 2017  (binnenkort opvraagbaar)

Privacy

De stichting gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van begunstigers en andere relaties. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van 25 mei 2018. Wij zien er op toe dat dit gebeurt bij producties onder de hoede van de stichting, dit geldt voor personen die in beeld of geluid herkenbaar zijn in films, zowel bij documentaire als fictie, voor crewleden en andere relaties van de stichting.