Contact

 

Project “Contact – medicus & mens rondom de dood”

Het project heeft tot doel onderwijsmodules te ontwikkelen gericht op de communicatie tussen arts en patiënt in de palliatieve zorg. Documentaire filmbeelden laten vanuit de praktijk zien wat belangrijk is en wat moeilijk is in de ontmoetingen tussen arts en patiënt in de laatste levensfase. Krijgen zij echt contact? Ontstaat er een relatie? Welke rol spelen empathie en compassie daarbij? Voor de kijker wordt het zicht op dit proces versterkt door reflectieve gesprekken met de arts, de patiënt en met diens naasten.

De modules zullen worden ingezet bij de opleiding en nascholing van artsen. De onderwijsmodules nodigen deelnemende artsen (in opleiding) uit om aan de hand van de beelden te reflecteren op eigen beleving en handelen. De modules worden ontwikkeld in samenwerking met universiteiten.

De film, met bijbehorende handleiding, is speciaal ontwikkeld voor onderwijs aan artsen (in opleiding) om menselijke betrokkenheid in dit proces te stimuleren. Bestel deze via onze partner het Landelijk Expertisecentrum Sterven.