Het belang van contact tussen patiënt en arts in de laatste levensfase

Op 6 november  ging de film Contact (40 min) in première voor een volle zaal in theater Ins blau in Leiden.

Ruim een jaar geleden startten Kea Fogelberg (consulent palliatieve zorg) en Ron Visser (regisseur) met de opnames voor CONTACT, een documentaire die een bijzondere inkijk biedt in het sterfbegeleidingsproces. Maandenlang volgden zij huisarts Ruud in zijn begeleiding van een patiënte in de laatste levensfase. De film, met bijbehorende handleiding voor een onderwijsworkshop, is speciaal ontwikkeld voor onderwijs aan artsen (in opleiding), mede om de menselijke betrokkenheid in dit proces te stimuleren.

CONTACT biedt een bijzondere inkijk in de interactie tussen arts en patiënt aan het sterfbed en inspireert de kijker om te reflecteren. Het gaat in dit onderwerp om de vraag: ‘Wie ben ik als mens aan het bed van iemand die gaat sterven?’

Voor deze documentaire is Worldvisuals met Het landelijke Expertisecentrum Sterven, een samenwerking voor de distributie aangegaan. Het Expertise centrum kan en wil hiermee bijdragen aan verdieping van inzicht rondom sterven en dood.

Belangstellenden kunnen de film bij het Expertise Centrum bestellen.

https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/aaa/