Wie is je voorbeeld? – Het belang van goede rolmodellen

Met de TV documentaire Wie is je voorbeeld? willen we laten we zien hoe charismatische en inspirerende personen invloed kunnen hebben op de identiteit- en gedragsontwikkeling van kinderen, in het onderwijs en binnen straatculturen.

De gemeenten Rotterdam en Den Haag, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Stichting Kinderpostzegels hebben een financiële bijdrage toegekend. Maar om de film te kunnen maken is meer geld nodig en zijn we nog op zoek naar sponsors. Met de film willen we een discussie op gang brengen over het belang van de juiste rolmodellen; een film die beleidsmakers en maatschappelijke organisaties inspireert en hiervoor handvatten geeft om maatregelen te nemen. Kwetsbare jongeren moeten geïnspireerd worden om

 het beste uit zichzelf te halen.