Nu online: vervolgfilm samenwerking studenten en ouderen

Vorig jaar maakten we in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam een korte documentaire waarin we de samenwerking tussen studenten van de HvA en de oudere bewoners van het Amstelhuis introduceerden.

In deze tweede film leren we de bewoners wat beter kennen en wordt er dieper ingegaan op het wederzijdse belang en de hulp die studenten op diverse terreinen, zoals social media, kunnen bieden. De film laat zien dat een nieuwe start op latere leeftijd mogelijk is.N