Het geheim van mijn vader in première

Zaterdag 6 september jl. ging in een volle bioscoopzaal van het Louis Hartlooper Complex Het geheim van mijn vader in première, een korte documentaire van Marlies Bosma.

In de documentaire gaan Marlies en haar vader in gesprek over zijn verleden als slachtoffer van incest en de gevolgen hiervan voor hem en haar als dochter. ‘Het geheim van mijn vader wil herkenning bieden aan en bewustwording creëren bij slachtoffers van seksueel misbruik, hun directe omgeving en de zorgverlening.

Een paar reacties vanuit het publiek dat voor een groot deel bestond uit professionals van hulpverlenende instanties:
‘Een indrukwekkende, aangrijpende korte film’.
‘Wat moedig om je zo kwetsbaar op te stellen’.
‘Wat ben ik blij met deze film. We gaan hem zeker gebruiken in onze gesprekken met cliënten’.

Voor meer informatie over de film of als u de DVD wilt bestellen, kunt u contact opnemen met ingeborg@worldvisualsfilm.nl www.hetgeheimvanmijnvader.nl