Stichting Worldvisuals Film heeft als doel om belangrijke maatschappelijke kwesties aan de orde te stellen, te verhelderen en het gesprek hierover op gang te brengen onder een breed publiek. De stichting hanteert film als medium bij uitstek om dit proces te ondersteunen.

_____________________

The purpose of Worldvisuals Film Foundation is to shed light on important social issues, and spark conversations about them among a wide audience. The foundation uses film as a communication media for change.


recente producties

BRUCE
AURORA
VRIJ IMPACTPROGRAMMA

waar we mee bezig zijn

ZO GEK NOG NIET
Leven op zijn kop
CINEPRENEUR

mensen veranderen door ze te raken