Image

Deze website is tijdelijk in onderhoud

Stichting Worldvisuals Film heeft als doel om belangrijke maatschappelijke kwesties aan de orde te stellen, te verhelderen en het gesprek hierover op gang te brengen onder een breed publiek. De stichting hanteert film als medium bij uitstek om dit proces te ondersteunen.


recente producties

ANDERS
Turn it around
 

waar we mee bezig zijn

Anders
Hoe gaat het
Wie is je voorbeeld

mensen veranderen door ze te raken