Stichting Point of View

Stichting Point of View ondersteunt projecten van Worldvisuals Film. De stichting stelt zich ten doel om belangrijke maatschappelijke kwesties in de samenleving aan de orde te stellen, te verhelderen en het gesprek hierover onder een breed publiek op gang te brengen. De stichting hanteert film als een medium bij uitstek om dit proces te ondersteunen.
Om haar doel te bereiken initieert de stichting projecten, gaat zij partnerschappen aan en stimuleert zij de ontwikkeling van talent.